Shimizu   Onomichi
 
Himeji   Higashi Osaka
   
Shinjuku